Adam Pomorski

Adam Pomorski (ur. 16 maja 1956 w Warszawie) – tłumacz poezji i prozy angielskiej, białoruskiej, niemieckiej, rosyjskiej i ukraińskiej; eseista, historyk idei. Od 2010 roku Prezes Polskiego PEN Clubu.

Wydał tomy studiów: Duchowy proletariusz: przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX–XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa) (1996), Imperialna baba. Dwa studia stereotypu zbiorowego (2003), Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej (2004).

Jako tłumacz debiutował w roku 1975. Wydał m. in. przekłady poezji z angielskiego:  T.S. Eliot W moim początku jest mój kres, 2007; a także wiersze W. H. Audena, W. Blake’a, S. Coleridge’a, J. Keatsa, P.B. Shelleya, W.B. Yeatsa; z białoruskiego: Nie chyliłem karku przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku, 2008 (wraz z L. Barszczeŭskim); Suplement poetycki. Ze współczesnej liryki białoruskiej, 2008; U. Arłoŭ Prom przez kanał La Manche. Wiersze, 2009; U. Niaklajeŭ Poczta gołębia, 2011; W. Burłak Rękę do nogi, 2013; z niemieckiego: R. M. Rilke Sonety do Orfeusza i inne wiersze, 1994; J.W. Goethe Faust. Tragedia, 1999; R. M. Rilke Liryki najpiękniejsze, 2000; G. Trakl Sebastian we śnie i inne wiersze, 2001; R. M. Rilke Osamotniony na szczytach serca, 2006; a także liryki G. Benna, F. Hölderlina, Novalisa (Wiersze do Nocy); z rosyjskiego: M. Wołoszyn Poezje, 1981; W. Chlebnikow Poezje wybrane, 1982; S. Jesienin Inonia i inne wiersze, 1984; I. Bunin Szalej i inne wiersze, 1985, M. Gumilow Wiersze, 1990, a także Zatruta tunika i inne wiersze, 1997; Rosyjscy Akmeiści. Cech poetów, 1999; N. Gorbaniewska Wiersze wybrane 1956-2007, 2008; S. Jesienin Kamieniem strącam księżyc, 2010; L. Rubinstein Zdarzenie bez nazwy, 2013; oraz wiersze D. Charmsa, W. Majakowskiego, W. Narbuta, B. Pasternaka, A. Wwiedienskiego, N. Zabołockiego i wielu innych autorów.

Z prozy rosyjskiej przełożył m. in: A. Riemizow Siostry krzyżowe, 1985; J. Zamiatin My, 1985 (1989); A. Płatonow Katarynka. Sztuka w 3 aktach, 1990 (wraz z Z. Fedeckim); B. Liwszyc Półtoraoki strzelec, 1995; K. Waginow Harpagoniada, 2001; F. Dostojewski Bracia Karamazow, 2004; F. Dostojewski Biesy, 2010; K. Waginow Pieśń kozła, 2013. Współtłumaczył wybory prozy: W. Szałamow Procurator Judei i inne utwory, 1991; M. Cwietajewa Duch w potrzasku, 2001; dzieła M. Bachtina, O. Freudenberg, A. Czechowa, A. Riemizowa, W. Szkłowskiego, J. Tynianowa i wielu innych autorów.

W obszernych komentowanych edycjach ukazały się książki: K. Malewicz Wiersze i teksty, 2004 (wraz z A.L. Piotrowską); W. Chlebnikow Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904-1916, 2005; W. Chlebnikow Rybak nad morzem śmierci. Wiersze i teksty 1917-1922, 2005; A. Achmatowa Drogą wszystkiej ziemi. Poezja, proza, dramat, 2007; O. Mandelsztam: Nieograbiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice, 2011.

Z ukraińskiego ogłosił m.in. przekłady poezji B.I. Antonycza, J. Małaniuka, O. Olżycza, J. Płużnyka, W. Stusa, W. Swidzinskiego, M. Zerowa, S. Żadana (Etiopia, 2009, wraz z Olą Hnatiuk). W roku 2015 planowane jest wydanie obszernej autorskiej antologii: In memoriam. Od Łesi Ukrainki do Bohdana-Ihora Antonycza: Antologia poezji ukraińskiej