Andrzej Chwalba

prof. dr hab. Andrzej Chwalba (ur.1949 w Częstochowie) – historyk i eseista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz dziejów Krakowa. Kieruje Zakładem Antropologii Historycznej w Instytucie Historii UJ. Prowadzi również zajęcia z historii Polski oraz historii powszechnej 1918-45 w Instytucie Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Rady Naukowej Muzeum Historii Polski, międzynarodowego Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej, Rady Naukowej Muzeum Historii PRL, Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury, Komisji Historycznej PAN, Komisji Historii Kobiet PAN, austriackiego Intern. Tagung der Historik, czy belgijskiego Europ. Community Liaison Commitee of Historians. Inicjator Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, przyznawanej historykom polskim i zagranicznym za książki nt. dziejów Europy Środkowej.

W bogatym dorobku naukowym prof. Andrzeja Chwalby jest ponad 300 publikacji, w tym m.in. prace poświęcone historii Polski XIX wieku, dziejom Krakowa, historii Rosji i relacjom polsko-rosyjskim. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. nagrody KLIO, Nagrody Historycznej tygodnika „Polityka”, dwukrotny laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.