Csaba G. Kiss

prof. Csaba G. Kiss (ur. 2 kwietnia 1945 r. w Budapeszcie) – węgierski literaturoznawca, historyk kultury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Hungarystyki). Działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Węgierskiego Forum Demokratycznego (1987).

 

Badacz nacjonalizmów, mitologii i symboliki narodowej Europy Środkowej, stosunków węgiersko-polskich oraz węgiersko-słowackich.

W latach 1995-2010 był wykładowcą na Wydziale Humanistycznym w Uniwersytetu im. Eötvös Loránda (Katedra Historii Kultury). Profesury gościnne: Uniwersytet Humboldta w Berlinie (1999), Uniwersytet Marne-La-Vallée we Francji (1999), Uniwersytet w Zagrzebiu (1999-2004),Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (2005-2007), Uniwersytet Karola w Pradze (2008-2010).

Publikacje w języku polskim: Dziennik polski (1980-1982), Poznań, 2000; Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice, Kraków, 2009.