Jacek Matuszewski

Prof. Jacek Matuszewski – kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego,Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Urodzony w Poznaniu, absolwent III LO im. Marcina Kasprzaka (dziś Jana Kantego), karierę zawodową związał z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie ukończył studia prawnicze (studiował też historię), doktoryzował się (1976) i habilitował (1983). Od 1985 r. kieruje Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego. Od 1992 r. profesor zwyczajny. W latach 2000-2012 kierował Katedrą Historii Ustroju i Prawa Polskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Promotor 6 doktorów, recenzent w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, twórca Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, członek komitetów redakcyjnych, uczestnik życia samorządowego Łodzi.

Swoje zainteresowania naukowe poświęcił mediewistyce polskiej, autor m. in. monografii: Zastaw nieruchomości w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia (1979), Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgierskiego w Polsce (1983), Postanowienia i realizacja ustawodawstwa zastawnego sejmów egzekucyjnych (1986), Vicinia id est... Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola (1991).

Sięgał również do współczesności: Opodatkowanie posiadania psów czyli Płacz ze śmiechu wokół budy. Studium obyczajowo-prawne (2002) czy: Józef Matuszewski. Pasja nauki. Cena pasji (2014). Podejmował bardzo wcześnie zagadnienia związane z technologią cyfrową w naukach społecznych i humanistycznych, np.: Głupstwo stulecia: komputer dla humanisty (1993), O możliwościach i nieodzownej potrzebie zastosowania w naukach historycznych maszyny zwanej komputerem (1995); czy z praktyką prawa, np. Podpis w prawie polskim – przedstawienie wątpliwości (2004).