Miklós Zeidler

Dr Miklós Zeidler (ur. 1967) – historyk, absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie (ELTE). Od 2004 roku adiunkt w Katedrze Nowożytnej i Współczesnej Historii Węgier Uniwersytetu ELTE. Głównie specjalizuje się w tematyce historii Węgier okresu międzynarodowego. Jest autorem prac: A revíziós gondolat (Rewizyjna myśl), A maglar irredenta kultusz a két világháború között (Węgierski kult irredentystyczny w okresie międzywojennym), Trianon.