Paul Gradvohl

Paul Gradvohl – historyk, wykładowca, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich wykładach i badaniach skupia się na historii europejskiej XX wieku, szczególnie zaś na Europie Środkowej od Bałtyku do Balatonu. Autor m.in. pracy: L'Europe centrale est-elle concevable ? Les impasses de la sécurité nationale en Europe centrale : impact sur la cohérence régionale au XXe siècle (Czy istnieje pojęcie Europy Środkowej ? Bezpieczeństwo narodowe w impasie : wpływ na spójność regionalną w XX w.) (2009); pod jego redakcją ukazała się również monografia nt Europy Środkowej Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l'histoire (Kultura i tożsamość w Europie Środkowej. Kanony literackie i wizje historii), (2011).