dr Natalia Królikowska-Jedlińska

Natalia Królikowska-Jedlińska jest historyczką zatrudnioną w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii nowożytnej regionu Morza Czarnego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Chanatu Krymskiego i północnego Kaukazu. Jej zainteresowania badawcze obejmują także kontakty między Imperium Osmańskim a krajami chrześcijańskiej Europy. Najważniejsze publikacje jej autorstwa są dostępne na stronie: https://uw.academia.edu/NataliaKrolikowska.