Królewskie Arkady Sztuki 2016

Królewskie Arkady Sztuki

527 sierpnia 2016 r.

Arkady Kubickiego

Siódma edycja festiwalu artystycznego, realizowanego przez Zamek Królewski  w Warszawie od 2010 roku, po raz kolejny stanowić będzie przestrzeń interdyscyplinarnej wymiany wartości, kształtowanych przez różne dziedziny sztuki: teatr, taniec oraz muzykę. Tegoroczny festiwal, obfitujący w spektakle i koncerty, stanie się wspaniałą okazją do zapoznania się z twórczością ponad 100. zawodowych artystów, którzy zaprezentują swoje umiejętności w trakcie 8. wieczornych występów, podczas czterech kolejnych piątków i sobót od 5 do 27 sierpnia 2016 r.

Muzyka rozbrzmiewająca w Zamku Królewskim to naturalne odniesienie do tradycji koncertów na dworze królów polskich. W tej części projektu znajdzie się propozycja koncertów instrumentalnych oraz instrumentalno-wokalnych. Artyści będą wykonywali muzykę z różnych epok, urozmaicone tematycznie oryginalne utwory, improwizacje, transkrypcje i parafrazy popularnych motywów. Zaprezentowane zostaną zarówno utwory dawne, jak i współczesne.

Tegoroczny przegląd koncertów obejmuje cztery odsłony, w których wystąpią m.in.: zespół Artur Dutkiewicz Trio & Jorgos Skolias, orkiestra Warsaw Camerata pod dyrekcją Pawła Kos-Nowickiego, zespół wokalny Bornus Consort pod dyrekcją artystyczną Marcina Bornus-Szczycińskiego oraz orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Podczas sierpniowych wieczorów poznać będzie można również zespoły teatralne z Łodzi, Poznania i Warszawy.

W ramach Festiwalu Królewskie Arkady Sztuki od wielu lat staramy się pokazywać licznie przybyłej publiczności interesujące dokonania polskiego teatru plastycznego. Tym razem łódzka grupa teatralno-taneczna OFF Harnam zaprezentuje satyryczny spektakl PerforSens, który ukaże w krzywym zwierciadle stereotypy związane z tańcem współczesnym oraz teatrem tańca. Inspirowany uniwersalnymi problemami Teatr Ewolucji Cienia przedstawi Czas Wilka – widowiskowy, a zarazem mroczny spektakl, podejmujący problem zła drzemiącego w każdym z nas. Słynący z absurdalnego humoru, obfitujący w wyszukane gesty pantomimy Teatr Akt zaprezentuje z kolei przedstawienie Kwiaty Zła, w którym odnajdziemy wątki poszukiwania sensu sztuki i roli artysty w odkrywaniu sacrum czy dążenie do odkrycia piękna absolutnego w świecie „spleenu i ideału” poety Charlesa Baudelaire’a. W ostatni festiwalowy piątek wystąpi poznańska grupa Circus Ferus ze spektaklem Freak Show, nawiązującym do publicznych pokazów ludzkich oraz zwierzęcych „biologicznych kuriozów”, które – od połowy XIX w. przez kolejne stulecie – cieszyły się popularnością w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Festiwal od sześciu lat stanowi platformę dialogu interdyscyplinarnego, wymiany artystycznych doświadczeń czy pomysłów. Jest również okazją do nawiązywania nowych kontaktów i miejscem narodzin przyszłych działań artystyczno-kulturalnych. Opiera się na założeniu, że najbardziej efektywną formą współpracy między twórcami są wspólne przedsięwzięcia artystyczne.

Repertuar:

5 sierpnia (piątek) godz. 20.00
Wieczór z Teatrem OFF Harnam: spektakl PerforSens, Łódź

6 sierpnia (sobota) godz. 19.00
Wieczór z muzyką jazzową zespołu Artur Dutkiewicz Trio & Jorgos Skolias, Warszawa

12 sierpnia (piątek) godz. 20.00
Wieczór z Teatrem Ewolucji Cienia: spektakl Czas Wilka, Poznań

13 sierpnia (sobota) godz. 19.00
Wieczór z muzyką klasyczną w wykonaniu orkiestry Warsaw Camerata: Haydn, Schubert, Bartók, Warszawa

19 sierpnia (piątek) godz. 20.00
Wieczór z Teatrem Akt: spektakl Kwiaty Zła, Warszawa

20 sierpnia (sobota) godz. 19.00
Wieczór z muzyką dawną w wykonaniu zespołu wokalnego Bornus Consort: Cyprian Bazylik, transkrypcje polskich pieśni z XIX w., Zalesie Górne

26 sierpnia (piątek) godz. 20.00
Wieczór z Teatrem Circus Ferus: spektakl Freak Show, Poznań

27 sierpnia (sobota) godz. 19.00
Wieczór z muzyką polską w wykonaniu orkiestry Sinfonia Viva: Moniuszko, Karłowicz, Szymanowski, Bacewicz, Lutosławski, Górecki, Kilar; Warszawa

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w zaproponowanym repertuarze.

Informacje: tel. (22) 35 55 170