Spektakl Noe

Walny-Teatr powstał w roku 1999 z inicjatywy Adama Walnego, absolwenta wydziału Reżyserii Teatru Lalek Akademii Teatralnej w Warszawie, stypendysty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teatr w swych pracach penetruje różne tradycje teatru lalki, maski i przedmiotu w warunkach studyjnych, estradowych i ulicznych. Używa lalki również poza sceną: w edukacji, terapii i sztuce performance. Adam Walny jest twórcą takich widowisk, jak Kuglarz i Śmierć, Motyl, Genesis, Kamieniarz, Misterium Narodzenia, Dziadek, Hamlet, Don Kichote, Opus Hamlet, Szekspir ̶ made in Poland czy Przygody Kropli Wody, z którymi uczestniczy w najważniejszych festiwalach sztuki lalkarskiej w Polsce i za granicą. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. pierwszej nagrody na VI Międzynarodowym Festiwalu Solistów Lalkarzy. Adam Walny jest autorem podręcznika do teatru lalek  ̶ Teatr Przedmiotu (SDK 2007) oraz założycielem Instytutu Sztuki Lalkarskiej i Teatru Przedmiotu w Ryglicach. Od 2004 roku organizuje przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie festiwal Święto Głupców. Założyciel Instytutu Sztuki Lalkarskiej przy własnym teatrze oraz Pracowni Teatru Przedmiotu przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Autor programów edukacyjnych  ̶ Lekcje z lalki i terapeutycznych  ̶ Lalka z duszą. Prowadzi różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i dorosłych, terapeuta na plenerach twórców niepełnosprawnych, organizowanych przez Stowarzyszenie NIKE. Współpracował ze Stowarzyszeniem Twórców Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Rodzin
i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym Chata z pomysłami, Centrum Edukacji Teatralnej w Gdańsku, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Białostockim Teatrem Lalek, Eksperymentalnym Studiem Tańca EST w Krakowie.

Spektakl Noe

Noe ̶  plenerowe widowisko autorskiego teatru w oryginalnej technice figur-instrumentów. Spektakl opowiada historię dyrygenta Noego, który ma poprowadzić koncert według partytury Potop. Niestety orkiestra, przerażona treścią partytury  ̶  ucieka, dyrygent zaś jest zmuszony do samodzielnego poprowadzenia koncertu, wchodząc w interakcje i z figurami, i instrumentami zarazem, które to opowiadają o grających na nich muzykach. Powracając co pewien czas do partytury, Noe trafia na fragment: (…) wejdź do arki wraz z żoną, wprowadź tam po parze samca i samicę z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających (…) Noe podejmuje dialog z publicznością. Będąc człowiekiem nieco szalonym, w publiczności widzi zwierzęta. Zaprasza niektóre osoby do współtworzenia koncertu  ̶  do podróży przez wzburzone wody. Publiczność staje się orkiestrą, a muzyka grana na żywo powstaje w obecności widza i dzięki niemu. Noe dyryguje, śpiewa i gra. Gdy potop mija, a koncert dobiega końca,muzyk staje przed dylematem, co dalej?...

Scenariusz, realizacja i wykonanie: Adam Walny na podstawie biblijnej Księgi Rodzaju

Muzyka: Jan Wyszkowski