Wieczór ze Sceną Plastyczną KUL: "Lustro", 17 sierpnia 2018 r,

Wieczór ze Sceną Plastyczną KUL:

Lustro

17 sierpnia 2018 r.

godz. 20.00

Arkady Kubickiego

Reżyseria i scenografia: Leszek Mądzik

Muzyka: Piotr Klimek

Fragment Samotności Brunona Schulza czyta Jerzy Radziwiłowicz

Występują: Maciej Mazur, Krzysztof Petkowicz, Sławomir Szondelmajer, Katarzyna Ośko, Bartłomiej Ostapczuk, Paulina Staniaszek, Jędrzej Skajster, Szymon Zygma

Spektakl przywraca pamięć o wybitnym literacie i grafiku, jakim bezspornie był Bruno Schulz. Cytując reżysera i scenografa widowiska: To więcej niż odbicie, bardziej potrzeba zajrzenia do wnętrza w sferę emocji, wrażliwości utrwalających silnie piętno obsesji, lęków, fascynacji czy tragicznego losu, które wypełniły krótkie życie Brunona Schulza. Ożywiony obraz, przywołujący przeczucia ogarniające tego niepozornego nauczyciela rysunku drohobyckiego gimnazjum, pragnie wraz z widzem udać się w tę wędrówkę, u której końca jawi się otchłań z niemymi świadkami, których milczenie potęguje dramat człowieka.

Reżyser, które swoje dotychczasowe przedsięwzięcia teatralne osadzał w przestrzeni pozawerbalnej, tym razem sięgnął po słowo – krótki fragment Sanatorium Pod Klepsydrą. Pierwszoosobowa narracja silnie wyodrębnia bohatera ze świata przedstawionego i ogniskuje naszą uwagę wokół przeżyć jednostki. Skupiając się na tragicznej postaci wybitnego prozaika, Mądzik rozszerza dotychczasową poetykę. Anonimowe kształty spowite ciemnościami, charakterystyczne dla jego twórczości, ustępują miejsca konkretnej autorefleksji, a obecni na scenie aktorzy zyskują osobowość. Choć twarze postaci przykrywają maski, ich działania nie są już mechaniczną aktywnością uniwersalnych figur. Poszerzenie środków wyrazu redefiniuje przestrzeń, która nie jest już równoprawnym składnikiem świata przedstawionego, kosmiczną czeluścią, wsysającą bezładną materię, ale tłem.

Realny świat uobecnia się także w sferze muzycznej, zakorzenionej w żydowskiej tradycji. Dźwiękom, które tworzą swoisty materiał ilustracyjny i wprowadzają kontekst kulturowy związany z pochodzeniem Schulza, towarzyszą dochodzące z głębi niepojące pomruki.


Leszek Mądzik – scenograf, reżyser, malarz i fotograf – w swojej działalności artystycznej od wielu lat podąża za zasadą „myślenia obrazami”. Stała się ona podwaliną koncepcji bezsłownego teatru, jaką realizuje na Scenie Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założonej przez siebie i prowadzonej od 1969 r. Zredukowana w ten sposób materia artystyczna daje twórcy możliwość ciągłych poszukiwań, a estetyka spektakli podlega ciągłym metamorfozom.

Wstęp wolny

Liczba miejsc ograniczona!

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w zaproponowanym repertuarze.

Informacje: tel. (22) 35 55 170, e-mail: ttaraszkiewicz@poczta.onet.pl


Projekt powstał przy wsparciu finansowym Urzędu m.st. Warszawy

log1

Partnerzy projektu

log 2

Sponsorzy

log3

Patroni medialni

log 4