Statut Zamku Królewskiego w Warszawie

Status prawny oraz organizację Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej regulują następujące akty prawne: