Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
Zamku Królewskiego w Warszawie
– Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej

Podstawa prawna

Szczegółowe wymagania dotyczące ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji przez organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a także związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne, informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 Nr 10, poz. 68).


Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Poruszanie się po stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w lewym panelu strony.

Zakładka "szukaj", umiejscowiona na pasku w górnej części strony, prowadzi do wyszukiwarki, umożliwiającej odnalezienie dokumentów, zawierających poszukiwaną frazę.

"Mapa strony" (znajdująca się w lewym, dolnym rogu strony) umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich stron i podstron Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum.


Umieszczone w nagłówku:
  • logo BIP i logo Zamku (na czerwonym tle) - jest równocześnie linkiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
  • logo Zamku (na białym pasku) - jest linkiem do strony głównej Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum.

  • Udostępniający: Damian Dąbrowa (Squiz)
  • Wytwarzający: Karolina Zaborska
  • Czas udostępnienia: 2013-06-13 12:15:07
  • Czas wytworzenia: 2013-05-13 06:44:53
  • Czas modyfikacji: 2014-05-13 15:58:57