Archiwum debat i konferencji

„Żył królem, umarł człowiekiem” – Michał Korybut Wiśniowiecki i jego panowanie (1669–1673)

Michał Korybut Wiśniowiecki, pierwszy spadkobierca Wazów na tronie, został zapamiętany przez potomnych jako jeden z najgorszych władców w dziejach i jako osoba,  która, zdaniem wybitnego historyka Władysława Konopczyńskiego, władała biegle ośmioma językami, ale w żadnym z nich nie miała nic ciekawego do powiedzenia.

Od Cecory do Chocimia 1620–1621. 400. Rocznica zwycięskiej obrony przed armią turecką – ogólnopolska konferencja naukowa

Konferencja naukowa z udziałem wybitnych znawców historii politycznej, wojskowej i dyplomacji z pierwszej połowy XVII wieku – upamiętnieniem 400. rocznicy zwycięskiej obrony pod Chocimiem, kiedy po przeszło miesięcznych walkach wojska polsko-litewsko-kozackie zatrzymały pochód armii osmańskiej dowodzonej przez samego sułtana Osmana II

Czy da się myśleć Chopinem? – debata filozoficzna

Czy rozmowa filozoficzna o Chopinie nie grozi "zagadaniem" podstawowych przeżyć muzycznych? Spróbujemy pokrążyć wspólnie koło tej muzyki i może uda nam się dojść do tego, jak lepiej wyrażać nasze uczucia i skojarzenia. Filozofia powinna pomagać w nazywaniu świata, podsuwając słowa.

Debata Społeczny Fenomen Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie

Data tego ważnego spotkania została wybrana nieprzypadkowo. 17 września 1971 r., w rocznicę pierwszych zniszczeń Zamku Królewskiego w Warszawie, nastąpiło nieoficjalne rozpoczęcie odbudowy warszawskiej rezydencji królewskiej poprzez położenie tzw. pierwszej cegły.

III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Colloquia castrensia pt. Zamki w Polsce u progu nowych czasów. Transformacje i fundacje w XV w.

Sympozjum poświęcone zagadnieniom związanym z murowanym budownictwem obronnym i rezydencjonalnym w XV w. na ziemiach polskich, stanowiące próbę spojrzenia na wybrane zagadnienie od strony społeczno-ustrojowej, archeologiczno-architektonicznej, historycznej i militarnej.

Debata Z jakich tradycji lepić Polskę? Rzeczpospolita inteligencka, chłopska czy mieszczańska?

Czy Polska tradycja sobiepankizmem stoi? Często słyszymy taką opowieść: polskość rzekomo to brak formy, brak ładu, niezdolność do wspólnego działania i do myślenia o dobru wspólnym. Taka "diagnoza" prowadzi do załamania rąk; nic nie da się zrobić, rozejdźmy się do swoich spraw, pozwólmy komu innemu zrobić u nas porządek. W naszej dyskusji chcemy pokazać zupełnie inną perspektywę.

Debata filozoficzna o źródłach i znaczeniu Konstytucji 3 maja

3 maja to najbardziej optymistyczna z wszystkich polskich historii. To historia społeczności, która wyrwała się z niemocy i na granicy nowoczesności zabezpieczyła prawo do zbiorowego istnienia. To historia zwycięstwa, które obróciło się w klęskę, która obróciła się w jeszcze większe zwycięstwo. Kim byli jej twórcy? Co ich wytworzyło? Dlaczego reforma ustroju stała się reformą konstytucyjną? Jaką Rzeczpospolitą chcieli wymyślić? Jakie jej wizje zostały odrzucone?

Debata Żyć po norwidowsku. O filozofii i życiu Cypriana Kamila Norwida

Chcemy porozmawiać o tym, jak żyć po norwidowsku. Norwid jest poetą i pisarzem filozoficznym i mądrościowym, moralnym. Chcąc dotknąć istoty tej myśli powinniśmy spytać: kim powinniśmy chcieć być wobec Norwida? Co jego lektura powinna z nami zrobić? I – jak po norwidowsku czytać Norwida?

Debata Ćwiczenia z wyobraźni. Ekonomiczna przyszłość Europy

Proponujemy ćwiczenia z wyobraźni. Porozmawiamy o gospodarce europejskiej za 30 lat. Czego możemy się spodziewać i w jakim kierunku chcielibyśmy ją zmieniać? Zależy nam na tym, by dyskusji o ekonomicznej przyszłości Europy nie ukrywać za technicznym językiem odstraszającym laików. Koniec końców, ekonomia jest nauką o zachowaniu człowieka. Potraktujemy ją więc jak dyscyplinę humanistyczną, w której najprostsze i naiwne pytania są często najważniejsze i najciekawsze.

Debata "Kim będziemy po Covidzie? Filozoficzne interpretacje konsekwencji pandemii"

Czy pojęcie odpowiedzialności zmieniło swoje granice? Czy doświadczenie pandemii odnawia dyskusję o należnościach ludzi wobec siebie nawzajem? Co nasze wspólne przeżycie mówi o należnościach państwa i jego elit społeczno-politycznych wobec jednostki - i vice versa? Czy doświadczenia te powinny się w nas utrwalić?

Wspomnienie 30. rocznicy przekazania insygniów władzy prezydenckiej przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego nowo wybranemu prezydentowi Lechowi Wałęsie

22 grudnia 1990 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania przez ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego insygniów władzy prezydenckiej II RP wybranemu w pierwszych wolnych wyborach prezydenckich Lechowi Wałęsie.

Co Solidarność dała do myślenia światu? Filozoficzne interpretacje "S".

Solidarność jest najważniejszym wydarzeniem w nowożytnej historii Polski. Solidarność jest najciekawszym wydarzeniem w nowożytnej historii Polski.  Ale: jest wydarzeniem zagadanym, spełnieniem niespełnionym, obietnicą niezrealizowaną.

Korzyści z Ingardena. O inspiracjach ingardenowskich w polskiej humanistyce

Roman Ingarden jest niewątpliwie klasykiem polskiej filozofii i figurą ojcowską dla całej fenomenologicznej szkoły myślenia w polskiej humanistyce. Z pracowni Ingardena wywodzi się m.in Karol Wojtyła, Józef Tischner, Władysław Stróżewski. Co dzisiaj robić z Ingardenem? Jak go używać? Filozofia światowa rozwija się dzięki regularnym ojcobójstwom, przezwyciężaniu klasyków. Czy Ingardena warto przezwyciężać? Czy zapasy z myślą Ingardena mogą dziś jeszcze ożywiać polską humanistykę?

Czy sztuczna inteligencja może być zbawiona? O filozofii religii ojca Bocheńskiego >

Rok 2020 na mocy decyzji Senatu RP został ogłoszony rokiem ojca Józefa Marii Bocheńskiego, filozofa, teologa, wybitnego logika, osobowości zadziwiająco zapomnianej. 25-lecie śmierci filozofa jest okazją do ponownego odkrycia tej fascynującej, wielobarwnej postaci i poznania jej wybitnej myśli, dotyczącej m.in. problemu podmiotowości w filozofii religii.

Roger Scruton – odnowiciel konserwatyzmu >

Pierwsza debata w Zamku Królewskim poświęcona problematyce społecznej i filozoficznej dotyczyła mi. krytycznej myśli brytyjskiego filozofa i jego niezadowolenia ze współczesnych przemian intelektualnych. Odnowiciel idei konserwatywnych, znawca sztuki i wielki przyjacielem Polski, Scruton walczył z wulgaryzacją kultury, zniszczeniem uniwersytetów i wrogością wobec dziedzictwa zachodnioeuropejskiego.