25 czerwca 2015 r. – Fajerwerki i toasty. Warszawskie i drezdeńskie święta Orderu Orła Białego

Fajerwerki i toasty. Warszawskie i drezdeńskie święta Orderu Orła Białego

 

–  wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Praemiando Incitat. Order Świętego Stanisława 1765 – 1831. W 250. rocznicę powołania orderu

 

25 czerwca 2015 r., godz. 17.00

 

Prowadzenie: Marta Męclewska

 

Pierwszy polski order, poprzedzający Order Św. Stanisława, w porównaniu z innymi orderami europejskimi powstał stosunkowo późno – dopiero na początku osiemnastego wieku. Mieli więc Polacy skąd czerpać wzory ceremoniału orderowego. Doroczne święta orderowe ochodzono hucznie za Augusta II i Augusta III w Warszawie i w Dreźnie, w Pillnitz i Gross Sedlitz koło Pirny – zwykle 3 sierpnia. A w czasach saskich umiano się bawić...

Marta Męclewska
 – em. kurator Gabinetu Numizmatycznego, współtwórczyni wystaw Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej oraz Za Ojczyznę i Naród. 300 lat Orderu Orła Białego, a także autorka opracowania Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008.